Силвия Василева

Силвия Василева бизнес коуч, експерт към платформата за онлайн обучения Upgrade Academy и член на международния център Generative Mindset International Learning Center.

Тя е oсновател на „Лайф Проджектс“ и сертифициран коуч от Тhe Institute for Professional Excellence in Coaching (iPEC), USA. Експерт е по личностна трансформация.

Силвия е автор и организатор на тренинги за здравословнен начин на живот, за добро самочувствие, за комуникационни, лидерски и презентационни умения. Тя е сертифициран хипнотик и хипнотерапевт от Българска Асоциация по Хипноза (БАХ).

Работила в две големи инвестиционни банки в Лондон, в отдел „Развиващи се пазари“, а в България заема мениджърска длъжност в Балканфарма (Актавис). Била е Директор бизнес развитие на Международната Търговска Камара в България (ICC Bulgaria).

Силвия цени лоялността, личностното израстване и смелостта.