Отказ от отговорност

 

  1. Предупреждение за авторски права

Цялото съдържание на този уебсайт, особено изображенията, видеоклиповете и текстовете, публикувани на него, е защитено с авторски права. Тяхното пълно или частично разпространение, модификация или дублиране без предварително писмено съгласие на Upgrade Academy е забранено.

Авторските права и изключителните права за използване на съдържанието са собственост на Upgrade Academy. Всички права са запазени или във всеки случай принадлежат на нас. Уебсайтът също съдържа защитени с авторски права изображения, собственост на трети страни.

Всяко нарушение на авторското право и сродните му права се преследва в съответствие със законите на България и международното право и води до настъпване на гражданска, административна и наказателна отговорност.

 

  1. Предупреждение за съдържание на трети страни

Въпреки факта, че внимателно проверяваме съдържанието, ние не носим отговорност за материалите от сайтове на трети страни, връзки към които са представени на нашия сайт. Отговорни за съдържанието на такива сайтове е единствено на техните собственици.

Всички търговски марки и брандове, споменати в онлайн офертата, включително имена и търговски марки, притежавани от трети страни, са предмет на приложимите закони относно търговските марки и правата на собственост на съответните регистрирани собственици. Споменаването на такива търговски марки и търговски марки не означава, че те не са защитени от правата на трети страни.

 

 

  1. Ограничаване на отговорността

Upgrade Academy не носи отговорност за уместността, коректността, пълнотата и качеството на предоставената информация. Не се приемат имуществени и нематериални искове срещу Upgrade Academy , свързани с използването или отказът да се използва невярна или непълна информация, освен ако няма доказателства за намерение или груба небрежност от страна на Upgrade Academy. Всички оферти могат да се променят и нямат задължителен за нас характер.

Upgrade Academy си запазва правото да променя, допълва или анулира оферти изцяло или отчасти без предварително известие, както и / или да спре да ги публикува временно или постоянно.