ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗАВАНЕ

 

 1. УВОД

Използване на сайта https://upgrade.academy и други сайтове на проекта Upgrade Academy, (наричани по-долу „Сайта“), както и използването на продукти и услуги, предлагани на сайта (наричани по-долу „Услуги“, с изключение на услугите, предоставяни като част от отделно писмено споразумение) се управлява от условията на правното споразумение  между вас (потребителя на сайта) и нас – компанията Open Your Eyes Ltd. (наричана по-долу „Администратор на сайта“, „нас“ или „ние“).

Този документ описва основните разпоредби на този договор, както и някои от неговите условия.

Услугите, предоставяни на територията на Република България, се предоставят от:

Open Your Eyes Ltd.

ЕИК: 203620510

ДДС: BG203620510

Адрес на регистрация:

България, София, ул. „Майор Първан Тошев“ 16

Освен ако не сте сключили друг писмен договор или споразумение, договорът ви с Open Your Eyes Ltd.  винаги ще включва най-малко условията, посочени в този документ (наричан по-долу “Общите условия”). Моля, прочетете внимателно тези Общи условия.

В допълнение към Общите условия, договорът ви с Open Your Eyes Ltd. включва и Допълнителните условия за предоставяне на услуги, публикувани директно на страницата с описание на продукта (услугата) или в правните известия, приложими към Услугите (наричани по-долу „Допълнителни условия“).

Общите и допълнителните условия (наричани по-долу „УСЛОВИЯ“) образуват правно обвързващ договор за предоставяне на услуги и използване на сайта.

 

 1. ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА

За да можете да използвате Услугите, трябва да приемете Условията. До приемането на Условията използването на услугите на Open Your Eyes Ltd.  е забранено.

Можете да приемете Условията по следните начини:

(A), като извършите действие, което показва приемането на Условията (като кликнете върху бутона, поставите отметка в квадратчето или подобно действие) на страницата за поръчка на услуги на уебсайта;

(Б) реалното използване на Услугите. В този случай се съгласявате, че ще считаме факта на използване на Услугите като приемане на Условията.

Използвайки уебсайта на проекта или услугите, предлагани на уебсайта, вие приемате всички тези Условия. Ако не сте съгласни с тези Общи условия или Допълнителни условия, публикувани на сайта – напуснете сайта и спрете да използвате Услугите.

 

 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Предмет на договора е използването на сайта, както и Услугите, които предлагаме на сайта https://upgrade.academy/ и други сайтове на проекта Upgrade Academy.

Условия за ползване на услугите и материалите на сайта

Потребителят може да бъде всяко лице, което приема Условията и използва сайта и Услугите.

За да получавате платени услуги, трябва да имате пълна правоспособност и да сте лице, което е навършило 18 години.

Допълнителни условия

Тъй като ние предоставяме много различни услуги, за някои от тях могат да се прилагат допълнителни условия и ограничения. Такива условия са дадени в съответните раздели на сайта, на страниците за поръчка на услуги („информационни продукти“) или в правни уведомления, изпратени до вас (наричани по-долу „Допълнителни условия“). Допълнителните условия са част от вашия договор за предоставяне на услуги и използване на сайта, сключен с нас.

Запазваме си правото да въведем допълнителни условия за използване на сайта и услугите, които са обвързващи.

 

 1. ЦЕНИ И ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Обхватът на услугите, достъпни за вас, зависи от условията на закупения продукт и пакета от услуги.

Ако използвате услугите или материалите, достъпни в отворените секции на сайта и разпространявани безплатно, получавате само основна информация по интересуващата ни тема.

Ако закупите пакет от платени услуги или резервирате участие в дадено събитие, получавате разширена информация, както и достъп до платено съдържание и платени услуги на сайта. Можете да закупите отделен продукт (пакет от услуги) за еднократна такса, да резервирате участие в събитие на живо (офлайн обучение, семинар) или да кандидатствате за месечен абонамент за Услугите.

Условията за използване на платен абонамент се уреждат от съответните Допълнителни условия (Условия за абонамент, публикувани на страницата на продукта), които приемате в процеса на абонамент.

Моля, обърнете внимание, че някои предплатени пакети услуги включват достъп до няколко услуги и програми за обучение (курсове) наведнъж. Ако обаче това не е така, за да получавате информационни материали за допълнителни програми за обучение, трябва да закупите такива Услуги отделно.

Някои програми за обучение включват независима работа и изпълнение на определени задачи (домашна работа), които са част от процеса на предоставяне на услуги.

Цени на услугите

Цената на закупените от вас услуги (пакет от услуги като част от програма за обучение, курс или месечен абонамент) може да бъде публикувана от нас на страницата на продукта, на уебсайта или трябва да бъде посочена в писмено правно известие – съобщение, изпратено до вас на имейл адреса, посочен при регистрацията или да направите поръчка в сайта.

 

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И ПОРЪЧКА НА УСЛУГИТЕ

Използвайки сайта или Услугите, вие приемате тези Общи условия, както и нашата Политика за поверителност. Ако не сте съгласни със съдържанието на тези документи, напуснете сайта и спрете да използвате услугите.

Ако се регистрирате в сайта или направите поръчка за услугите, предлагани на сайта, или използвате нашите услуги, вие се съгласявате, че можем да ви изпратим писмени известия, рекламни съобщения, информационни съобщения и други материали чрез посочения по време на регистрацията телефонен номер и имейл адрес. В някои случаи можете, ако сметнете за необходимо, да откажете да ги получите.

Трябва да спазвате всички Общи условия, които ще бъдете помолени да прочетете при поръчка или в процеса на използване на услугите, предлагани на сайта. Вие се съгласявате, че няма да участвате в дейности, които нарушават функционирането на сайта, Услугите или свързаните сървъри и мрежи.

Вие поемате пълна отговорност за всяко нарушение на вашите задължения, предвидени в Условията, както и за всички последици от тези нарушения.

 

 1. СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА

Процедурата за оформяне и сключване на съответната транзакция (договор) зависи от избрания от Вас продукт (пакет услуги) и начина на плащане, както и от това дали правите поръчка за Услугата за първи път или ако вече имате потребителски акаунт в сайта.

Регистрацията в сайта, абонамент за новини, поръчка и плащане на Услугите на сайта (въвеждане на данните за плащане) са невъзможни без предварително получаване на съгласие с настоящите Общи условия и нашата Политика за поверителност (без поставяне на маркировка „Прочетох“ и „Приемам Общите условия и Политика за поверителност “в съответното квадратче, под формата на събиране на данни.

Момент на сключване на договора

Посещавайки сайта и използвайки безплатни материали и услуги, намиращи се в отворените секции на сайта, вие сключвате Лицензионно споразумение с нас за използване на нашия контент.

Регистрирайки се за безплатен уебинар или като се регистрирате за безплатен абонамент, вие сключвате Споразумение за услуга с нас. В този случай Споразумението включва Общите условия и Допълнителните условия за ползване.

В случай на закупуване на предплатен пакет от услуги, сключвате с нас Споразумение за услуга в момента, в който кликнете върху бутона „Приемете участие“ или „Купете“ (или друго подобно поле). В този случай Споразумението включва Общите условия и Допълнителните условия за ползване.

В случай на закупуване на билети за събития на живо (форум, събитие, офлайн обучение, интензив, коучинг, семинар), сключвате с нас Споразумение за покупка на билети за събитието в момента, в който кликнете върху „Вземете участие“ или „Купете“ (или друго подобно поле). В този случай споразумението включва Общите условия и допълнителни условия за ползване на услугите.

В процеса на оформяне на месечен платен абонамент за услуги, вие сключвате Споразумение за услуга с нас в момента на успешно въвеждане на данни за плащане в рамките на платежната система. В този случай Споразумението включва Общите условия и Допълнителните условия – Условия за абонамент.

В случай на плащане на поръчката без използване на електронни системи за приемане на плащания, Споразумението с вас се счита сключено в момента на плащане на вашата фактура (или електронна фактура).

Придобиване на няколко продукта или допълнителни услуги

Можете да закупите и използвате една или няколко услуги едновременно, като плащате еднократно закупения пакет услуги или като издавате месечен абонамент.

Коригиране на грешки при въвеждане

Като се регистрирате на нашия уебсайт или поръчате услуги, можете да прекъснете процеса на оформяне на поръчка по всяко време и да коригирате грешки при въвеждането, докато процесът на регистрация или поръчка е завършен – плащане за услуги, билети или абонамент.

Можете също така винаги да се свържете с нас и да съобщите за грешки при въвеждане.

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА УСЛУГИ

Еднократни услуги

Всички еднократни услуги / пакети за предплатени услуги, закупени на сайта, могат да бъдат предлагани за определен период (имат определен срок за предоставяне на услуги). В този случай с изтичането на посочения период предоставянето на услуги ще прекрати автоматично в края на посочения период за предоставяне на услуги; не се изискват действия от ваша страна, насочени към прекратяване на услуги.

Абонамент

Абонаментите за нашите услуги се предлагат с различни минимални срокове на валидност (минимален период на абонамент) и автоматично се подновяват за същия период на минимален абонамент, докато вие или ние анулираме тяхното подновяване.

За да избегнете недоразумения, моля, имайте предвид, че срокът на валидност на абонамента се определя от календарните дни, независимо дали сте използвали услугите, за които сте абонирани или не.

Неограничен достъп до съдържание

Някои пакети услуги предоставят на потребителя достъп до определени материали за неопределено време. В този случай потребителят получава достъп до съдържанието без ограничение във времето.

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ (ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОРЪЧКА) НА УСЛУГИТЕ

Когато резервирате услуги, правите поръчка за продукти и услуги на Upgrade Academy с отстъпка, на специална цена. Плащате цената на резервацията и получавате фиксирана цена, валидна към момента на резервацията. Трябва да заплатите останалата част от разходите за услуги в рамките на периода, посочен в офертата, публикувана на страницата за продажба.

Сумата, която сте платили (цената на резервацията) се счита за авансово плащане и ще бъде кредитирана като плащане за услуги.

Ако не платите напълно за резервираните услуги в рамките на посочения период, ние ще ви върнем всички получени средства, но вие ще загубите правото да купувате продукти и услуги на специална цена и винаги можете да ги закупите на редовната цена, публикувана на уебсайта.

Ако преди времето на пълно плащане сте успели да използвате услугите (вече сте получили достъп до един или няколко урока), ние ще приспаднем от сумата за възстановяване цената на действително предоставените услуги, в съответствие с нашата политика за възстановяване на средства.

Можете също така да използвате сумата, която сте направили, за да платите частично за други услуги на Upgrade Academy, в рамките на два (2) календарни месеца от датата на плащане на резервацията, свържете се с нашата служба за клиенти за това. След два месеца от датата на плащане, цената на резервацията не се възстановява.

Моля, обърнете внимание, че резервацията включва поръчка на минимален пакет услуги или тарифен план (най-ниска цена), но винаги можете да изберете различен пакет услуги, подлежащи на допълнителна разлика в разходите.

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Изтегляне на средства

В случай на закупуване на пакет от услуги или билет за събитие на живо на уебсайта, в момента на извършване на поръчката (успешно въвеждане на данни за плащане в рамката на платежната система) се извършва еднократно отписване на сумата от стойността на поръчаните услуги.

В случай на подновяващ се абонамент за услуги, в момента на абонамента (успешно въвеждане на данни за плащане) картата се свързва с акаунта на потребителя и средствата се дебитират от свързаната карта автоматично, за минимален период на абонамент, на база абонамент. В случай на автоматично подновяване на абонамент за услуги за нов период, средствата се дебитират като аванс, до началото на предоставянето на услугите в новия период на фактуриране.

Неизпълнение на задължения за плащане

Запазваме си правото да подадем жалба за нарушение на сроковете за плащане на услуги. Ако не е възможно да дебитираме пари от вашата платежна карта или следващото плащане, имаме право да не стартираме предоставянето на Услугите или да спрем предоставянето им до момента на тяхното дължимо плащане.

 

 1. МЕТОД ЗА ПЛАЩАНЕ

Можете да се запознаете с наличните методи на плащане за нашите услуги на сайта.

В случай на плащане по банков път, трябва да ни информирате за извършеното плащане и да изпратите изображение на документи, потвърждаващи плащането на услугите, на имейл адреса, посочен на сайта. Разбирате, че когато плащате за услуги по банков път, потвърждавате, че приемате Общите условия.

В случай, че плащаме допълнителни такси или поемаме други разходи поради отхвърляне на плащането по ваша вина (например недостатъчни средства по картата; кредитният лимит по картата вече е изчерпан), ние си запазваме правото допълнително да приспаднем от вашата карта / сметка сумата на действително направените от нас разходи. ,

Ние си запазваме правото по всяко време, по наша преценка, да променим начина на плащане за закупения продукт и / или да откажем предложения по-рано начин на плащане, като предложим алтернативни методи на плащане.

 

 1. Политика за връщане на плащания и пренасяне на срока за оказване на услугите

Политика за отказ от услуги

След като направите поръчката и нейното плащане, във всеки отделен случай получавате правото да откажете Услугите и да поискате възстановяване. Имате право да откажете платени услуги, като ни уведомите за това навреме.

Възможността за възстановяване, както и размерът на удръжките, свързани с възстановяването, зависи от датата на получаване на искането за връщане.

Разбирате и се съгласявате, че ако вече сте започнали да използвате услугите (получили достъп до един или няколко класа от обучителната програма или техните бележки) по време на периода на отказ, ние ще приспаднем сумата, която сте платили, сумата на стойността на действително предоставените услуги, в момента на получаване на заявката да се върне.

Политика за отказ от онлайн обучения

Имате право да откажете онлайн обучение в рамките на четиринадесет (14) календарни дни от датата на плащане за обучение. В случай на ранно резервиране на услуги или плащане за обучение на вноски, датата на извършване на поръчката (дата на плащане за услуги) е датата, на която сте извършили първото плащане.

За да получите възстановяване, свържете се с нас и попълнете заявка за възстановяване по предписания начин.

Тъй като някои пакети услуги включват предоставяне на непублична информация и ценно съдържание, както и достъп до частни чат стаи, общности и групи, вие разбирате, че в случай на възстановяване след предоставяне на такава информация и достъп до чат стаи, при възстановяване на сумата ще удържим не по-малко от петдесет (50)% от цената за обучение, независимо от броя на занятията, до които сте получили достъп.

Правила за отказ от офлайн събития

Ако получим искане за връщане:

(A) шестдесет (60) или повече календарни дни преди датата на събитието или мастъркласа, независимо от причините за отказа, ще Ви възстановим всички получени средства (минус таксите на платежната система, свързани с връщането);

(B) от петдесет девет (59) до тридесет (30) календарни дни включително до датата на събитието или мастъркласа, независимо от причините за отказа – връщаме получените средства, задържайки петдесет (50)% от платената сума;

(С) от двадесет и девет (29) до петнадесет (15) календарни дни включително до датата на събитието или мастъркласа, независимо от причините за отказа – връщаме получените средства, задържайки седемдесет и пет (75)% от платената сума ;

(D) по-малко от петнадесет (15) календарни дни преди деня на събитието, както и след началото на събитието (първи ден) и по-късно – ние не възстановяваме суми. Цялата сума на авансовото плащане се удържа като обезщетение за вреди, причинени от едностранно анулиране на договора.

Искане за възстановяване на средства

За да откажете услугите и да възстановите възстановяване, пишете ни на info@upgrade.academy  или се свържете с поддръжката по телефон, посочен на сайта. Ще потвърдим получаването на искане за връщане по имейл на адреса, предоставен по време на поръчката.

За да оформите възстановяването, не забравяйте да ни уведомите за: Име и имейл адрес, посочени при извършване на поръчката; Име на Услугата (курс, пакет услуги); дата на поръчка; информация за плащане; причини за отказ на услуги, както и друга необходима информация.

Разбирате, че ако не предоставите необходимата информация, ние имаме право да откажем да ви върнем и да не разгледаме вашата жалба.

Последици от отказ на услуги

Ако сте подали искане за възстановяване в определения срок, ние ще възстановим средствата ви в рамките на четиринадесет (14) дни от датата, на която сме получили искането.

За възстановяване на средства ще използваме същия метод на плащане, който сте използвали при плащането на услуги. От сумата за възстановяване ще приспадаме всички допълнителни комисионни на банки и платежни системи, свързани с възстановяването.

Ако не сте използвали услугите (не сте участвали в събитието, не сте гледали достъпните за вас занятия) не по наша вина или сте отказали да използвате услугите в нарушение на условията и установения ред, няма да ви възстановим разходите за такива услуги.

Специални условия за отказ и допълнителни гаранции за връщане

Определено си запазваме правото да установим други правила за отказ за определени Услуги (програми за обучение, продукти, събития на живо, уебинари, интензиви и др.), или да ви предоставим допълнителни гаранции за безусловно връщане, като публикуваме специални условия за анулиране на услуги на страницата за продажба на продукти.

Пренасяне във времето на предоставянето на услуги

Не по-късно от два (2) месеца от датата на плащане за Услугите (извършване на първото плащане) имате право да поискате отлагане на сроковете за предоставяне на Услугите за други календарни дати и да получите обучението по късно (при условията на подобен пакет услуги, еквивалентен по стойност на закупеният от вас). В този случай възстановяването не се извършва и ние ще ви информираме за новите възможни календарни дати за обучение. Отлагането на предоставянето на Услугите е възможно не повече от веднъж.

За да спазите крайния срок, достатъчно е да ни уведомите по начина, установен за попълване на искане за възстановяване.

Определено си запазваме правото да установим други правила за отлагане на сроковете за предоставяне на услуги за отделни продукти, като публикуваме допълнителни Условия за трансфер на страницата на продукта.

Използване на средства за плащане за друг продукт

Не по-късно от два (2) месеца от датата на плащане имате право да поискате изплатените средства да бъдат кредитирани за плащане за някой от другите ни продукти (Услуги). Ако цената на закупения продукт надвишава размера на сумата (депозит), която сте направили, вие се задължавате да платите разликата, преди да започнете предоставянето на Услугите. Ако сумата на депозита надвиши стойността на поръчания продукт, разликата в стойността не се възстановява.

За да спазите крайния срок, трябва да ни уведомите по установения начин за попълване на искане за връщане.

 Срок за давност

В случай че Услугите са били предоставени изцяло, преди изтичането на срока на отказ (например: вече сте получили достъп до всички занятия и материали) и / или докато не получите искане за възстановяване, не се извършва възстановяване.

В случай на получаване на искане за възстановяване (отказ на услуги) в нарушение на установените условия за отказ, възстановяване не се извършва.

 

 1. ПРАВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНТЕНТА на UPGRADE ACADEMY

В зависимост от поръчаните от вас услуги или закупения от вас пакет услуги получавате достъп до определено съдържание (информационни и обучителни материали), авторските права и сродните им права са защитени или във всеки случай ни принадлежат, независимо от факта на регистрацията и територията на тяхната употреба.

Ние ви предоставяме неизключително прехвърлимо право (ограничен лиценз) да използвате съдържанието за нетърговски цели съгласно условията на това споразумение за целия срок на услугата, освен ако не е предвидено друго в условията на пакета за участие или абонамента.

Предупреждавате се, че снимането, аудиозаписът, видеозаписът на учебния процес (семинари, мастъркласове, уебинари и събития на живо) е строго забранено. В случай на нарушение на това изискване, губите правото да получавате услуги.

Използване на интелектуалната собственост

Всички материали, публикувани на сайта https://upgrade.academy/ и други сайтове на проекта, както и материалите, предоставени Ви по време на предоставянето на платени услуги (съдържание), са обект на авторски права, изключителните права за използване на които принадлежат на Upgrade Academy.

Правото на използване на съдържание и материали, които са част от сайта или получени в процеса на предоставяне на Услугите, е ограничено до използването на съдържание за лични нетърговски цели и не е разрешено в други случаи.

Копирането, модифицирането, пълно или частично използване, публично възпроизвеждане и разпространение на материали, публикувани на сайта или предоставени на потребителя по време на предоставянето на платени услуги, както и използването на съдържание за търговски цели, без писменото разрешение на притежателя на авторските права, е строго забранено и наказуемо от закона.

Марката за стоки и услуги, нейният образ, както и търговското наименование “Upgrade Academy” са регистрирани и принадлежат на нас. Всички права са запазени.

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, обменяте или препродавате Услугите с каквато и да е цел, ако правото не ви е предоставено от притежателя на авторските права в отделен писмен договор, както и да не използвате друга интелектуална собственост без писменото ни съгласие.

Всяко нарушение на авторското право и сродните му права се преследва в съответствие със законодателството на страната на услугата и международното право и води до настъпване на гражданска, административна и наказателна отговорност.

 

 1. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕКАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ

Законови изисквания

Разпоредбите на действащото законодателство относно защитата на правата на потребителите по отношение на претенции относно предоставяне на услуги с недостатъчно качество, се прилагат за възникващи отношения, независимо от Общите и Допълнителните условия. Обхватът на правата на потребителите, предоставени  по закон, във всеки случай не може да бъде намален.

Отказ от гаранция

Не даваме никакви гаранции, че използването на услугите на Upgrade Academy ще ви донесе финансови или други резултати. Данните, предоставени в хода на използването на платени и безплатни материали на сайта, имат само консултативен характер.

Купувайки платени услуги или използвайки безплатно съдържание, вие се съгласявате да използвате съдържанието единствено по ваша преценка и носите едностранна отговорност за това.

Upgrade Academy не носи отговорност за недополучена печалба, рискове за репутация или други рискове, които могат да възникнат при използване на материалите на сайта. Резултатите, които получавате в процеса на използване на стратегии и препоръките, публикувани на сайта, зависят от много фактори, които имат изключително индивидуален характер и зависят от ползващия ги. Те включват вашите индивидуални способности за учене, добросъвестно изпълнение на препоръките и стратегиите, които получавате по време на процеса на обучение, както и фактори на бизнес средата, пазарите и икономическите колебания, когато използвате стратегиите и знанията.

Резултатите на различните потребители могат да варират значително при използване на едни и същи услуги. Случаите и историите за успех, предоставени на уебсайта, са дадени като демонстрация на резултатите на конкретни хора и не са обещание или гаранция, че ще постигнете същите резултати, дори ако копирате стратегии и действия, предприети от тези хора за постигане на определени финансови и други резултати. Използвайки материали, вие отказвате от съдебни дела и други форми на искове срещу нас относно вашите резултати в процеса на използване на съдържание и използване на услуги.

Разбирате, че несъгласието ви с мнението на нашите лектори, методите и съдържанието на програмите за обучение не е основа за възстановяване на средства.

 

 1. ОТГОВОРНОСТ

Общи положения

В случай на нарушение на страните на техните задължения, предоставяне на невярна информация при сключване или по време на изпълнение на сделката, страните носят отговорност по предвидения начин.

Ние сме отговорни за:

– нарушаване на Общите условия и процедурата за предоставяне на услуги;

– нарушаване на условията за предоставяне на услуги;

– предоставянето на услуги с недостатъчно качество.

Ние не носим отговорност за:

– невъзможността да предоставяме услуги по независещи от нас причини, включително непреодолима сила, прекъсване на комуникационните линии, неизправност в оборудването и софтуера, които не ни принадлежат;

– за пълни или частични прекъсвания в предоставянето на услуги, свързани с подмяната на оборудване, софтуер или друга работа, причинени от необходимостта от поддържане на оперативност и разработване на технически средства (при условие на предварително уведомяване на потребителя);

– нарушаване на безопасността на оборудване и софтуер, използвани от вас за получаване на услуги;

– загуба на поверителна информация или част от нея, ако това не е наша вина;

– всякакви загуби на трети страни, възникнали не по наша вина.

Вие носите отговорност за:

– за точността и коректността на данните за регистрация и плащане, посочени от вас по време на процеса на регистрация на сайта или извършване на поръчка;

– използване от трети страни на пълномощията, използвани за достъп до Услугите;

– използване на материали, публикувани на уебсайта или предоставени по време на предоставянето на Услугите с оглед на последващата им препродажба, разпространение или прехвърляне на трети страни;

– нарушение на Общите условия;

– нарушение на условията за плащане;

– намеса в работата на сайта и наличните услуги или опит за достъп до тях, заобикаляйки нашите инструкции.

Ограничаване на отговорността

Общата ни отговорност за всяка рекламация е ограничена до размера на закупената услуга с неподходящо качество или предоставена в нарушение на условията.

В случай, че нарушим условията за предоставяне на услуги, нашата отговорност е ограничена изключително до:

– удължаване на сроковете за предоставяне на услуги или

– предоставяне на услугите в нови условия до пълното изпълнение на нашите задължения.

Отговорност на нашите служители и агенти

В случаите, когато нашата отговорност е ограничена или изключена, същото ограничение на отговорността или нейното изключване се прилага за нашите служители или агенти.

 

 1. ОТГОВОРНОСТ ЗА ВАШИТЕ МАТЕРИАЛИ И СЪДЪРЖАНИЕ

Ограничаване на отговорност за публикуване на съдържание

Вие носите отговорност за съдържанието и материалите, които публикувате на нашия уебсайт или в чатове, докато използвате услугите на Upgrade Academy. Ние не носим отговорност за материалите, които публикувате и не ги проследяваме.

Спазване на законовите изисквания

Като публикувате свое собствено съдържание, трябва да спазвате законите на държавата на пребиваване. Във всеки случай е забранено публикуването на порнографско или сексуално съдържание, насърчаващо насилието, садизма, дискриминацията, съдържащо заплахи или клевета.

Освен това съдържанието ви не трябва да нарушава правата на трети страни. Това се отнася за собственост и лични права на собственост на трети страни, включително права върху интелектуална собственост (например, авторски права и права върху търговски марки и търговски имена). По-специално, вие също се задължавате да не нарушавате правата на трети страни, когато публикувате коментари / рецензии, снимки на профили или всякакви снимки, които публикувате.

Имаме право да заличим или всяко публикувано от вас съдържание по всяко време, ако сметнем, че то нарушава правата на трети страни или изискванията на закона. Ако нарушите тези принципи на разпространение на съдържание, ние имаме право да ви изпратим писмено предупреждение и временно да блокираме вашия акаунт и да преустановим предоставянето на услуги или да прекратим договора едностранно.

Обезщетение

Ако нарушите изискванията на Условията, трябва да ни компенсирате всички загуби, възникнали във връзка с удовлетворяването на исковете на трети страни (чиито права сте нарушили). Ние си запазваме правото да ви предявим искове за загуби и други искове.

 

 1. СРОК НА УСЛОВИЯТА

Общите условия са валидни до промяна или оттегляне от Upgrade Academy.

Прекратяването (отмяната) на тези Условия няма да засегне юридически права, задължения и отговорности, които са били в сила за вас и Upgrade Academy, и са възникнали преди прекратяването на Условията.

 

 1. СРОК НА ДОГОВОРА

Споразумението за използване на сайта (материали на сайта) се счита за сключено за неопределен срок и е валидно до прекратяване от вас или от нас.

Договорът за предоставяне на услуги, сключен във връзка с използването на безплатни услуги, закупуване на предплатен пакет от услуги или резервиране на участие в събитие на живо е валиден, докато страните не изпълнят задълженията си.

Договорът за предоставяне на услуги, сключен във връзка с вашия абонамент за Услугите, е валиден за продължителността на абонамента и, ако абонаментът е подновен (автоматично подновен), се подновява за периода на подновяване на абонамента.

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ

Имате право да спрете използването на сайта и услугите по всяко време, без да посочвате причина.

За да спрем да използваме платени услуги, уведомете ни за това, като се свържете с услугата за поддръжка на потребители с помощта на един от телефоните, посочени на сайта.

Моля, обърнете внимание, че след като сте отказали услугите (развалили договора), ще загубите достъп до цялото закупено съдържание и наличните услуги. В случай, че към момента на прекратяване на договора (споразумението) все още имате валиден абонамент или достъп до закупения пакет услуги или правото да присъствате на събитие на живо, всяка сума, която сте платили за плащане за услугите на Upgrade Academy, няма да бъде върната, включително размера на сумата на неизползваните услуги.

Ние си запазваме правото да прекратим правното споразумение с вас, без да посочваме причини, при условие че сте уведомени писмено най-малко две (2) седмици преди планираната дата на прекратяване. Във всеки случай договорът не може да бъде прекратен преди края на минимално платения период на абонамент или изтичането на срока за предоставяне на услуги.

Ние можем по всяко време да анулираме споразумението (договора), сключено с вас, ако:

(А) сте нарушили някоя от разпоредбите на Условията (или сте предприели действия, ясно показващи вашето нежелание или неспособност да спазвате Условията), или

(Б) сме принудени да го направим от законови изисквания (например, ако предоставянето на услуги за вас е незаконно или престане да бъде законно), или

(B) Upgrade Academy престане да предоставя Услугите в страната, в която пребивавате или използвате услугите, или

(D) предоставянето на услуги става неизгодно от гледна точка на Upgrade Academy.

Ако се опитате да пречите на работата на сайта, сървърите и други автоматизирани системи на Upgrade Academy или грубо нарушавате Условията, или ако подозираме за това, можем да спрем или напълно да блокираме достъпа ви до сайта и услугите.

Абонамент

Всеки абонамент за Upgrade Academy трябва да бъде анулиран отделно. Можете да прекратите абонамента си, без да посочвате причини по всяко време след края на съответния минимален период на абонамент или в деня на края на периода, за който абонаментът е подновен.

Можете да анулирате всеки абонамент за Услугите на нашия уебсайт, като изберете подходящата настройка в потребителския си акаунт и освободете плащането с картата. Можете също да се отпишете, като ни изпратите имейл на support@upgrade.academy.

Ние си запазваме правото да анулираме абонамента ви, считано от деня, в който изтича минималният период на абонамента или периода, за който абонаментът е подновен, при условие че получите писмено предизвестие не по-късно от две (2) седмици преди планираната дата на отмяна.

Едностранно разваляне на договора по основателни причини

Всяка страна има право да прекрати договора едностранно по уважителна причина.

По-специално, ние имаме право да анулираме вашия акаунт и да прекратим потребителското споразумение или да анулираме абонамента ви незабавно, ако многократно грубо нарушавате Общите условия или настоящите Общи условия, както и в случай на просрочие по плащането на услугите.

 

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

Моля, обърнете внимание, че използвайки сайта или услугите, попълвайки формулярите за регистрация на сайта, вие се съгласявате с нашата Политика за поверителност и се съгласявате със събирането и обработката на личните ви данни при посочените условия. Ако не сте съгласни с тях, спрете да използвате сайта.

Ние обработваме вашите лични данни в съответствие с нашата Политика за поверителност; Винаги можете да намерите най-новата версия на Политиката за поверителност на сайта. Тези условия уреждат събирането, обработката, използването и защитата на вашите лични данни.

 

 1. ПРОМЕНИ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

Ние си запазваме правото да изменяме или допълваме настоящите Общи условия, като публикуваме известие на тази страница и ново издание на Общите условия. Силно се препоръчва често да проверявате тази страница и датата на най-новите промени в горната част на страницата.

В случай на изменение на допълнителните условия, ние ще публикуваме новото издание на допълнителните условия директно на страницата с описание на продукта.

Ако не възразите срещу валидността на новите Общи условия и продължите да използвате Услугите, новата версия на Условията се счита за приета от вас.

Разбирате и се съгласявате, че използването на Услугите след промяна на Общите или Допълнителните условия се счита от нас за ваше приемане на тези Условия. Ако възразите срещу новото издание на Условията, определено си запазваме правото едностранно да анулираме договора по предписания начин.

 

 1. ОБЩИ ПРАВНИ УСЛОВИЯ

Общите и допълнителните условия представляват пълното правно споразумение (споразумение за предоставяне на услуги и използване на сайта) между вас и Upgrade Academy, регулират процедурата за предоставяне на Услуги (с изключение на услугите, предоставяни въз основа на отделно писмено споразумение, ако има такива) и напълно заместват всички предишни споразумения и договорености между вас и Upgrade Academy.

Валидност на разпоредбите

Ако има несъответствия между Допълнителните условия и Общите условия, преобладават разпоредбите на Допълнителните условия, отнасящи се до съответната Услуга.

Ако някой съдебен орган, упълномощен да разгледа този въпрос, признае недействителността на която и да е разпоредба на тези Условия, съответните разпоредби ще бъдат изключени от Условията, като запази валидността на останалите разпоредби на Условията. Останалите разпоредби на Условията ще продължат да бъдат валидни и тяхното прилагане може да бъде осигурено чрез съдилищата.

Приложимо право

Отношенията между страните се уреждат от разпоредбите на законодателството на Република Българя, както и от Конвенцията за международни договори за продажба. По отношение на законодателството за защита на потребителите се прилагат законите на страната на пребиваване на потребителя.

 

 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Ако сте юридическо лице (за да избегнете недоразумения, терминът “вие”, както се прилага към юридическите лица в тези Условия, означава организация), тогава физическо лице, което е приело условията от името на вашата организация, декларира и гарантира, че е упълномощено да действа от ваше име и има достатъчно правомощия да приемете Условията от ваше име.

 

 1. СЪГЛАСИЕ ЗА ФОТО И ВИДЕО ЗАСНЕМАНЕ

Присъствайки на всички офлайн събития на Upgrade Academy (семинари, ивенти и форуми), вие се съгласявате с фото и видео заснемането на събитието с ваше участие, както и излъчването на събитието.

Вие се съгласявате, че впоследствие можем да използваме фото и видео материали, съдържащи вашето изображение.

 

 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГИ

ЕИК/ПИК: 203620510

Регистрация по ЗДДС: Да – BG203620510 от 2019-10-24 на основание чл. 100 ал. 1 от ЗДДС (Регистрация по избор)

Дата на регистрация: July 13, 2015 13:41

Наименование: ОПЕН ЙОР АЙС

Транслитерация: OPEN YOUR EYES LTD

Правна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)

Седалище адрес: БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Триадица, МАЙОР ПЪРВАН ТОШЕВ, 16

Предмет на дейност: Корпоративен мениджмънт, организиране и провеждане на обучения и семинари, коучинг, провеждане на тренинги и сертифициране, търговия, посредническа, комисионна и консултантска дейност, маркетинг, рекламна и издателска дейност, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на хранителни и промишлени стоки и предмети за бита, кетеринг, ресторантьорство и хотелиерство, търговско представителство и агентство на български и чуждeстранни физически и юридически лица в страната и чужбина, туристическа дейност – туроператорство и туристическо агентство, вътрешно и външно търговска дейност – внос или износ на стоки, транспортна дейност в страната и чужбина – превоз на пътници и товари, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

Управители/Съдружници: Управител: МАНУЕЛА ГЕОРГИЕВА ДРАГАНОВА

Едноличен собственик на капитала: МАНУЕЛА ГЕОРГИЕВА ДРАГАНОВА